Liturgie zondag 21 maart

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 69: 2
De wet des Heeren
Ps. 119: 32
Jesaja 53: 1- 9
Ps. 38: 14
Ps. 38: 20
Ps. 72: 8

Zesde lijdenszondag

Tekst: Jesaja 53: 7-9
Samenvatting: DE GANGEN VAN SIONS BORG
1. Gezwegen onder de eis – vers 7
2. Weggenomen uit het gericht – vers 8
3. Gesteld bij de goddelozen – vers 9


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 113: 4
Jozua 6
Ps. 103: 6
Ps. 51: 2
Ps. 116: 4 en 5

Tekst: Jozua 6 : 25
De behoudenis van een diepgevallen zondares getekend
1. In Rachabs geloofsbeslissing.
2. In Rachabs uitbrengen uit Jericho.
3. In Rachabs stellen buiten het leger.
4. In Rachabs inlijving in Israël.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 147: 10
Twaalf artikelen
Ps. 25: 6
Deut. 4: 1 - 14
Ps. 78: 3
Ps. 119: 45
Ps. 81: 11

HC zondag 34 (92, 93)
Samenvatting: GODS WIL EN WET
1. geopenbaard
2. verstaan
3. gehoorzaamd

Van harte Gods zegen op Zijn dag!