Liturgie zondag 10 januari

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 119: 33
Tien geboden
Ps. 119: 22
Mat 3: 1 – 12
Ps. 51: 1
Ps. 38: 9
Ps. 126: 3

Tekst: Mat 3: 11 en 12

Samenvatting:  JOHANNES EN CHRISTUS

  1. Dopen met het water – vers 11a
  2. Dopen met de Geest – 11b
  3. Brengen in de schuur – 12a
  4. Branden met het vuur – 12b

MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 66: 5
Psalm 68: 1 – 14
Ps. 68: 7
Ps. 55: 4
Ps. 45: 6

Tekst: Psalm 68 vers 14

Samenvatting: De goudgele vleugels

  1. Met roet besmeurd;
  2. In de verdrukking geoefend;
  3. Van de zon beschenen

AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 51: 4
NGB 34 (eerste helft, tot en met ‘Kanaän’)
Ps. 16: 1
Hand. 8: 26 – 40
Ps. 42: 2
Ps. 42: 4
Ps. 22: 5
HC zondag 26

Samenvatting: DOOPONDERWIJS

  1. Uitlegging – 69
  2. Verdieping – 70
  3. Fundering - 71

Zie bijlage: tot en met vraag 18