Ga naar de inhoud

Evangelisatie

De boodschap van de Bijbel  is van levensbelang! Het is daarom ook de opdracht van de Heere Jezus om dit met onze omgeving te delen, zoals we lezen in Mattheüs 28:19a: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken…” 

Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten.

 • Folderen
 • Welkom Tasje
 • Basiscursus ‘Leer de Bijbel kennen’
 • Evangelisatiekerkdiensten

   

 

 

Folderen

Elk jaar rond Pasen, Pinksteren of Kerst verspreiden we folders in Klaaswaal en Numansdorp. In deze folders staat de rijke boodschap van Gods Woord toegespitst op de feestdagen.

 

 

Welkom-Tasje

Wanneer er nieuwe bewoners in de buurt van onze gemeenteleden komen wonen, bieden wij hen een welkom-tasje aan. Hierin zit wat informatie over onze gemeente en een deel van de Bijbel met uitleg (“Een boodschap voor u).

 

Basiscursus over het geloof

De basiscursus ‘Leer de Bijbel kennen’ is een eerste kennismaking met de Bijbel. Deze cursus bestaat uit 5 onderdelen.

 • Wat voor Boek is de Bijbel?
 • Wie is God?
 • Wie is Jezus?
 • Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen?
 • Wie is God voor ons?


Heeft u interesse gekregen in deze cursus? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen. Neem eerst contact op met: Wilco Broer telefonisch op 06 22610591 of via ons mailadres: evangelisatie@gergemklaaswaal.nl


Kerkdiensten

We organiseren elk jaar een kerkdienst in het teken van het evangelisatie. Zo een kerkdienst is een mooie en ook belangrijke gelegenheid om als gemeente vanuit de prediking van het Woord meer te horen over de opdracht, de inhoud en het doel van het evangelisatiewerk. Wat lezen we hierover in de Bijbel, wat heeft dit ons te zeggen? Daarnaast zal in deze dienst ook gebeden worden om een zegen over het evangelisatiewerk.

 

Op deze manier geven we als gemeente vorm aan het evangelisatiewerk en hopen zo onze omgeving te bereiken met de belangrijkste boodschap, het Evangelie. Deze boodschap is zo kernachtig verwoord in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”.

 

s2Member®