Ga naar de inhoud

JAARPROJECT In de Gouwstraat

In het vergaderseizoen 2023-2024 is in onze kerkelijke gemeente voor het eerst gekozen voor een jaarproject. De bedoeling van dit project is tweeledig. Als gemeente willen wij graag een bepaald geldbedrag bijeenbrengen voor het gekozen doel. Het tweede doel is om het project onderdeel te laten zijn van de activiteiten in de gemeente. Verenigingen en commissies kunnen het project agenderen in hun jaarprogramma door sprekers uit te nodigen of een bezoek te brengen aan het project. Alle ontmoetingen leiden ook tot gemeenschapszin binnen de gemeente! Het jaarproject start op de Gemeentedag die wordt georganiseerd na de zomervakantie. Op deze dag start ook het nieuwe verenigingsseizoen waarin een zegen wordt gevraagd over alle activiteiten. Voor het seizoen 2023-2024 is als jaarproject gekozen voor de evangelisatiepost In de Gouwstraat in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam. De kerkelijke gemeenten in de classis Ridderkerk hebben al een speciale band met deze post waar evangelist dhr. M (Martin) Rozema actief is. Er zijn zondagse kerkdiensten en tal van activiteiten door de week, zoals kindermorgens, Bijbelstudie, maaltijden en inloop van inwoners uit de wijk. Het Inloop- en Bijbelhuis heeft meerdere ruimtes waar bezoekers gebruik van maken. De evangelisatiepost wil de inloop van het gebouw aanpassen aan de eisen van de tijd. Door toepassing van meer kleuren en nieuwe meubels krijgen de ruimtes warmte en sfeer wat meer uitnodigt voor de bezoekers. Voor de realisatie van een deel van dit project willen wij als gemeente € 12.500 bijeenbrengen. De financiële stand (juni 2024)
Actie Opbrengst
Opbrengst gemeentedag €5.935
Winst snoepverkoop gemeentedag €114
Gift Verkoping vrouwenvereniging €1.000
Opbrengst collect zangavond €1.296
Bijdrage opbrengst boerderijfair €1.790
Totaal €12.500
Op de Gemeentedag is spontaan € 2.625 extra opgehaald voor uitjes van kinderen in Oud-Charlois! Op zaterdag 22 juni 2024 is de Huiskamer van In de Gouwstraat geopend en is er door enkele mensen uit de gemeente een cheque ter waarde van € 12.500 overhandigd!
s2Member®