Ga naar de inhoud

Actie - Jaarproject

In het vergaderseizoen 2023-2024 is in onze kerkelijke gemeente voor het eerst gekozen voor een jaarproject. De bedoeling van dit project is tweeledig. Als gemeente willen wij graag een bepaald geldbedrag bijeenbrengen voor het gekozen doel. Het tweede doel is om het project onderdeel te laten zijn van de activiteiten in de gemeente. Verenigingen en commissies kunnen het project agenderen in hun jaarprogramma door sprekers uit te nodigen of een bezoek te brengen aan het project. Daarnaast zijn (incidentele) activiteiten mogelijk als een veiling, een verkoopmarkt, zang-of muziekavond, een bijeenkomst van mannen, vrouwen of jongeren waarin iets van het jaarproject terugkomt. Alle ontmoetingen leiden ook tot gemeenschapszin binnen de gemeente!

Het jaarproject start op de Gemeentedag die wordt georganiseerd na de zomervakantie. Op deze dag start ook het nieuwe verenigingsseizoen waarin een zegen wordt gevraagd over alle activiteiten.

Voor het seizoen 2023-2024 is als jaarproject gekozen voor de evangelisatiepost In de Gouwstraat in de wijk Oud-Charlois in Rotterdam. De kerkelijke gemeenten in de classis Ridderkerk hebben al een speciale band met deze post waar evangelist dhr. M (Martin) Rozema actief is. Er zijn zondagse kerkdiensten en tal van activiteiten door de week, zoals kindermorgens, Bijbelstudie, maaltijden en inloop van inwoners uit de wijk.

Het Inloop- en Bijbelhuis heeft meerdere ruimtes waar bezoekers gebruik van maken. De evangelisatiepost wil de inloop van het gebouw aanpassen aan de eisen van de tijd. Door toepassing van meer kleuren en nieuwe meubels krijgen de ruimtes warmte en sfeer wat meer uitnodigt voor de bezoekers. Voor de realisatie van een deel van dit project willen wij als gemeente € 12.500 bijeenbrengen.

De financiële tussenstand (januari 2024)

Opbrengst Gemeentedag                            € 6.400

Winst snoepverkoop Gemeentedag             114

Opbrengst bolchrysanten                            € 2.365

Gift verkoping vrouwenvereniging           € 1.000

Totaal                                                                   € 9.879

Nog te realiseren                                           € 2.621

 

Op de Gemeentedag is spontaan € 2.625 extra opgehaald voor uitjes van kinderen in Oud-Charlois!

 AGENDA 2024

·         Stamppotten buffet DV vrijdagavond 2 februari

·         Zangavond DV vrijdagavond 19 april

·         Actiemarkt DV zaterdagmorgen/middag 25 mei

·         Gemeentedag DV zaterdagmiddag/avond 31 augustus

 

De kerkenraad heeft op verzoek van de Zendingscommissie besloten om het volgende jaarproject te bestemmen voor een nader af te spreken doel voor de zending. Meer informatie hierover wordt op de aanstaande Gemeentedag gegeven.

Voor vragen over het jaarproject kunt u contact opnemen met J. Seip, J.J. Luteijn of A. van der Slikke  

 

s2Member®