Liturgie zondag 17 januari

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 42: 4
De wet des Heeren
Ps. 119: 23
Mattheüs 3
Ps. 45: 1
Ps. 2: 4
Ps. 89: 9

Tekst:  Mat 3: 16 en 17
Samenvatting: DE MIDDELAAR DOOR JOHANNES GEDOOPT
1. De doop begeerd – verband
2. De doop ondergaan – 16a
3. De doop bevestigd – 16b en 17


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 89: 19
Openbaring 4
Ps. 111: 2
Ps. 89: 15
Ps. 92: 8

Thema: de groene regenboog
1. De plaats van die boog
2. De vorm van die boog
3. De betekenis van die boog


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 39: 3
NGB 34, tweede gedeelte
Ps. 17: 4
Titus 3: 1 – 11
Ps. 81: 4
Ps. 106: 3
Ps. 32: 4

HC zondag 27
Samenvatting: DOOPONDERWIJS VOORTGEZET
1. Tegen overschatting – 72 (pas op)
2. Tegen onderschatting – 73 (toch)
3. Tegen geringschatting – 74 (ook kinderen)

Van harte Gods zegen op Zijn dag!