9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 147: 9
De wet des Heeren
Ps. 119: 27
Jesaja 52: 13 – 53: 3
Ps. 89: 16
Ps. 72: 1
Ps. 72: 10

Eerste lijdenszondag

Tekst: Jesaja 52: 13-15
Samenvatting: DE KERN VAN HET LIED VAN DE KNECHT DES HEEREN
1. De Knecht des Heeren aangewezen – vers 13
2. De Knecht des Heeren aangesproken – vers 14
3. De Knecht des Heeren aangebeden – vers 15


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 38: 6
Hooglied 1
Ps. 42: 6
Ps. 43: 2
Ps. 68: 6

Tekst: Hooglied 1: 5
De zwarte bruid
1. Waarmee zij haar zwartheid vergelijkt
2. In Wie zij haar zwartheid verliest
3. Aan Wie zij haar zwartheid belijdt.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 5: 4
NGB 30 en 32
Ps. 21: 8
Mat. 18: 15 – 20
Ps. 118: 10
Ps. 2: 4
Ps. 2: 7

HC zondag 31
Samenvatting: DE SLEUTELEN DES HEMELRIJKS
1. De deur gegeven – vraag en antwoord 83
2. De deur geopend – 84
3. De deur gesloten – 85

Van harte Gods zegen op Zijn dag!