Liturgie zondag 7 maart

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 38: 4
De wet de Heeren
Ps. 119: 30
Jesaja 53: 1 - 6  
Ps. 38: 9
Ps. 38: 18
Ps. 38: 22

Vierde lijdenszondag

Tekst: Jesaja 53: 4-6
Samenvatting: IK VOOR U
1. Onze krankheden – vers 4
2. Onze overtredingen – 5
3. Onze ongerechtigheden - 6


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 84: 5
Hooglied 1
Ps. 116: 4
Ps. 87: 4
Ps. 68: 5

Tekst: Lukas 15:20-24
De gelijkenis van de verloren zoon (vervolg)
1. De verloren zoon tot God gebracht
2. De verloren zoon met God verzoend
3. De verloren zoon in God verblijd


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 32: 1
NGB 24
Ps. 23: 1
Rom. 6: 1 – 14
Ps. 51: 5
Ps. 51: 7
Ps. 86: 3

HC zondag 33
Samenvatting: DE WAARACHTIGE BEKERING
1. De waarheid van de bekering – 88
2. De delen van de bekering – 89 en 90
3. De vruchten van de bekering – 91

Van harte Gods zegen op Zijn dag!