Liturgie GoedeVrijdag 2 april

19:00 uur Ds. G.J. van Aalst

GOEDEVRIJDAGDIENST – 19:00 uur

Ps. 89: 18
HC vraag en antwoord 40, 41 en 43
Ps. 88: 3
Joh. 19: 28 – 42
Ps. 88: 4
Ps. 34: 10
Ps. 16: 5

Tekst: Joh. 19: 33-35
Samenvatting: VIER GETUIGENISSEN VAN JEZUS’ DOOD

  1. Van de soldaten – vers 33a
  2. Van de profetie – 33b en 34
  3. Van de apostel – 35a
  4. Van het hart – 35b

Moge het een echte Góede Vrijdag worden!