Liturgie 1e Paasdag zondag 4 april

9:30 uur Ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur Leesdienst, 18:00 uur Ds. A. Verschuure

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 21: 4
De wet des Heeren
Ps. 119: 34
Johannes 20: 1 – 18
Ps. 21: 5
Ps. 42: 3
Ps. 42: 5

Tekst: Joh. 20: 15 en 16
Samenvatting: BIJ HET LEGE GRAF

1. Een dode Jezus –  tot vers 15a
2. Een verborgen Jezus – 15b en 16a
3. Een geopenbaarde Jezus – vanaf 16b


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 73: 13
Job 19: 23-29
Ps. 16: 3
Ps. 17: 8
Ps. 68: 2

Tekst: Job 19: 25-27
Thema: Paasklanken vanaf de ashoop,
Deze klanken vertolken:
1. Het nochtans van het geloof: vers 25a
2. Het vooruitzicht van de hoop: vers 25b t/m 27a
3. Het verlangen van de liefde: vers 27b.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 43: 5
Twaalf artikelen
Ps. 27: 7
Johannes 20: 19-31
Ps. 73: 13
Ps. 30: 8
Ps. 29: 6

Van harte Gods zegen tijdens de beide Paasdagen!