Liturgie zondag 11 april

9:30 uur ds. W.J. Karels, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 68: 16
Wet des Heeren
Ps. 119: 35
Lukas 24: 36 t/m 53
Ps. 107: 3 en 8
Ps. 119: 65
Ps. 138: 2

Tekst: Lukas 24 vs. 44 t/m 47
Thema: De opstanding van Christus.
1. In de Schriften voorzegd.
2. Voor het verstand geopend.
3. Door de prediking verkondigd.


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 45: 1
Mattheüs 7
Ps. 119: 1
Ps. 49: 4
Ps. 121: 1 en 2

Tekst: Mattheüs 7: 24-27
Samenvatting: DE WIJZE EN DE DWAZE BOUWER
1. Op het beeld
2. Op de beproeving
3. Op de les die ons gegeven wordt.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 97: 4
Twaalf artikelen
Ps. 28: 1
Jesaja 44: 6 – 20
Ps. 106: 11
Ps. 115: 2
Ps. 119: 53

HC zondag 35
Samenvatting: HET GEBOD VAN DE DIENST DES HEEREN
1. Wat God spreekt
2. Wat God verbiedt
3. Wat God gebiedt

Van harte Gods zegen op Zijn dag.