Liturgie zondag 25 april

9:30 uur leesdienst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur leesdienst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 25: 2
De wet des Heeren
Ps. 119: 37
Johannes 4: 1-42
Ps. 22: 14
Ps. 79: 4
Ps. 32: 1

Samenvatting: Jezus in Samaria
1. Een ernstvol onderwijs
2. Een ontdekkende prediking
3. Een zalige uitkomst


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 86: 6
Hebreeën 11: 1-17
Ps. 33: 10
Ps. 138: 1
Ps. 25: 6

Tekst: Genesis 12: 4a
Abraham en Gods bevel
1. Abrahams gewilligheid uit God.
2. Abrahams afhankelijkheid van God.
3. Abrahams ontmoeting met God.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 38: 9
12 artikelen
Ps. 30: 7
Habakuk 3
Ps. 74: 20
Ps. 72: 2
Ps. 103: 9

Een ootmoedige smeekbede
1. een gegronde vrees
2. een innige begeerte
3. een gezegende pleitgrond

Van harte Gods zegen op Zijn dag.