Liturgie zondag 2 mei

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 138: 4
De wet des Heeren
Ps. 119: 38
Efeze 1: 15 – 2: 10
Ps. 119: 77
Ps. 119: 78
Ps. 52: 7

Vierde zondag na Pasen

Tekst: Efeze 2: 4 en 5
Samenvatting: MAAR GOD….
1. vindt in de dood – vers 5a
2. brengt tot het leven – vers 4
3. houdt in het leven – vers 5b


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 1: 4
Genesis 12
Ps. 103: 5
Ps. 89: 8
Ps. 146: 3

Tekst: Genesis 12: 13
De grote geloofsheld in menselijke zwakheid
1. Abrams wandel met God
2. Abrams keuze zonder God.
3. Abrams onrust buiten God.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 15: 2
NGB 36
Ps. 31: 2
Hebr. 6: 13 – 20
Ps. 24: 2
Ps. 24: 3
Ps. 103: 11

HC zondag 37
Samenvatting: VERVOLG OVER HET DERDE GEBOD
1. Zweren
2. Vals zweren
3. Godzalig zweren

Van harte Gods zegen op Zijn dag.