Liturgie zondag 12 september

9:30 uur leesdienst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 68: 2
De wet des Heeren
Ps. 119: 56
Job 19
Ps. 27: 7
Ps. 16: 6
Ps. 118: 8

Tekst: Job 19 vers 25-27
Thema: Jobs geloofsroem
1. Jobs geloofszekerheid
2. Jobs geloofsverwachting
3. Jobs geloofsverlangen


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 118: 11
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ps. 2: 7
Genesis 45 
Ps. 133: 1
Ps. 33: 6
Ps. 85: 4

Thema: "Jozefs openbaring aan Zijn broeders"
1. Een wonder was in het heden.
2. Licht wierp op het verleden.
3. Hoop gaf voor de toekomst.


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 25: 7
Twaalf artikelen
Ps. 48: 4
Psalm 119: 161 – 176
Ps. 119: 85 en 87
Ps. 62: 7
Ps. 139: 14

HC zondag 44 (113, 114)

Van harte Gods zegen op Zijn dag.