Liturgie zondag 19 september

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur leesdienst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 119: 33
De wet des Heeren
Ps. 119: 57
2 Sam. 7: 12 – 29
Ps. 89: 9
Ps. 89: 10
Toespraak van ouderling Herweijer ter gelegenheid van 35 ambtsjaren
Ps. 71: 12 (toezingen)
Ps. 89: 15

Tekst: 2 Sam. 7: 18
Samenvatting: DAVIDS ROEM IN CHRISTUS
1. Wanneer – vers 18a  ‘toen..’
2. Waar – vers 18m  ‘ging de koning David in en bleef…’
3. Hoe – vers 18b  ‘en hij zeide: wie ben ik, Heere, HEERE… .. ‘


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 27: 7
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ps. 2: 7
Genesis 50
Ps. 68: 5
Ps.130: 4
Ps. 17: 8


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 9: 18
Twaalf artikelen
Ps. 49: 1
Schriftlezing: Psalm 140
Ps. 83: 4 en 5
Ps. 72: 7
Ps. 68: 11

Tekst: Psalm 140: 13
Thema: Een zalige wetenschap
1. Wie die wetenschap verkrijgen
2. Waarin die wetenschap bestaat.
3. Wanneer die wetenschap waardij heeft.

Van harte Gods zegen op Zijn dag.

De extra collecte deze dag is bestemd voor ons Bouwfonds