Meteen naar de inhoud

Liturgie zondag 19 september

  9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur leesdienst

  MORGENDIENST - 9:30 uur
  Ps. 119: 33
  De wet des Heeren
  Ps. 119: 57
  2 Sam. 7: 12 – 29
  Ps. 89: 9
  Ps. 89: 10
  Toespraak van ouderling Herweijer ter gelegenheid van 35 ambtsjaren
  Ps. 71: 12 (toezingen)
  Ps. 89: 15

  Tekst: 2 Sam. 7: 18
  Samenvatting: DAVIDS ROEM IN CHRISTUS
  1. Wanneer – vers 18a  ‘toen..’
  2. Waar – vers 18m  ‘ging de koning David in en bleef…’
  3. Hoe – vers 18b  ‘en hij zeide: wie ben ik, Heere, HEERE… .. ‘


  MIDDAGDIENST - 14:30 uur
  Ps. 27: 7
  Geloofsbelijdenis van Nicea
  Ps. 2: 7
  Genesis 50
  Ps. 68: 5
  Ps.130: 4
  Ps. 17: 8


  AVONDDIENST - 18:00 uur
  Ps. 9: 18
  Twaalf artikelen
  Ps. 49: 1
  Schriftlezing: Psalm 140
  Ps. 83: 4 en 5
  Ps. 72: 7
  Ps. 68: 11

  Tekst: Psalm 140: 13
  Thema: Een zalige wetenschap
  1. Wie die wetenschap verkrijgen
  2. Waarin die wetenschap bestaat.
  3. Wanneer die wetenschap waardij heeft.

  Van harte Gods zegen op Zijn dag.

  De extra collecte deze dag is bestemd voor ons Bouwfonds

  s2Member®