Liturgie zondag 26 september

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 86: 2
De wet des Heeren
Ps. 119: 58
Mat. 12 – 33 – 42
Ps. 136: 1
Ps. 105: 5 (toezingen)
Ps. 16: 1 en 5
Ps. 86: 9

Vijfde in de Jona serie
Bediening van de HD aan twee kinderen

Tekst: Mat. 12: 39 en 40
Samenvatting: HET TEKEN VAN DE DRIE DAGEN
1. Een teken gevraagd – : 39
2. Een teken gegeven – : 40


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 49: 1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ps. 2: 7
Openbaring 3: 14 - 22
Ps. 122: 1
Ps. 84: 1
Ps. 89: 8

Tekst: Openbaring 3: 18
Thema: De markt van vrije genade
1. Het marktterrein
2. De Koopman
3. De koopwaar
4. De kopers
5. De prijs


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 17: 3
De twaalf artikelen
Ps. 50: 1
Rom. 7: 14 – 26
Tien geboden vers 1 en 9
Ps. 19: 4
Ps. 119: 67

HC zondag 44
Samenvatting: GODS BEDOELING MET DE WET
1. De volmaakte eis – 114
2. De scherpe prediking – 115

Van harte Gods zegen op Zijn dag.