Liturgie zondag 3 oktober

9:30 uur en 18:00 uur, ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 77: 1
De wet des Heeren
Ps. 119: 59
Jona 2
Ps. 69: 1 en 6
Ps. 30: 7
Ps. 43: 4

Vijfde in de Jona serie
Tekst: Jona 2: 4 (1-5)
Samenvatting: JONA BIDT
1. De plaats van zijn gebed – vers 1 en 5
2. De nood in zijn gebed – 2 en 3
3. De hoop in zijn gebed - 4


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 105: 3
Apostolische geloofsbelijdenis
Ps. 51: 1
Mat. 7: 7 – 12
Ps. 70: 1 en 3
Ps. 25: 10
Ps. 27: 5

HC zondag 45
Samenvatting: GEBEDSONDERWIJS
1. De noodzaak van het gebed – 116
2. De kenmerken van het gebed – 117
3. De inhoud van het gebed – 118 en 119

Van harte Gods zegen op Zijn dag!

Extra collecte deze dag is bestemd voor de kerkbode.