Liturgie zondag 17 oktober

9:30 uur en 18:00 uur, leesdienst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 86: 5
De wet des Heeren
Ps. 119: 61
Filémon
Ps. 32: 3
Ps. 103: 2
Ps. 145: 4

De brief van Paulus aan Filémon
Een gevangene schrijft een brief
1. Een treurig verleden
2. Almachtige genade
3. Uit verlies winst


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 90: 6
Apostolische geloofsbelijdenis
Ps. 53: 6
1 Korinthe 1
Ps. 119: 3
Ps. 68: 2
Ps. 84: 6

Tekst: 1 Korinthe 1: 25 en 26a
Samenvatting: De Troost van Gods kerk
1. De roeping Gods
2. De verkiezing Gods
3. De vernedering van de mens
4. De verhoging van God

Van harte Gods zegen op Zijn dag!