Liturgie zondag 14 november

9:30 uur en 18:00 uur, ds. G.J. van Aalst

Morgendienst – 9:30 uur
Ps. 25: 4
De wet des Heeren
Ps. 119: 65
Jona 3: 10 – 4: 5
Ps. 73: 11
Ps. 25: 2
Ps. 86: 3 

negende in de Jona serie

Tekst: Jona 4: 1 (1-5)
Samenvatting: EEN ONVERBETERLIJKE BIDDER
1. Voor zijn gebed – vers 1
2. Tijdens zijn gebed – vers 2 en 3
3. Na zijn gebed – vers 4 en 5
________________________________________


Avonddienst – 18:00 uur
Ps. 145: 4
De apostolische geloofsbelijdenis
Ps. 57: 7
Mat. 20: 1 – 16
Ps. 2: 4
Ps. 72: 8
Gebed des Heeren vers 9

HC zondag 48
Samenvatting: DE TWEEDE BEDE VAN VORST IMMANUËL
1. Wat is het koninkrijk der hemelen – antwoord 123 a
2. Hoe komt het koninkrijk der hemelen – 123 b en c
3. Hoe wordt het koninkrijk der hemelen – 123 d en e

Van harte Gods zegen op Zijn dag!