Liturgie zondag 28 november

9:30 uur en 18:00 uur, ds. G.J. van Aalst

Morgendienst – 9:30 uur
Ps. 33: 5
De wet des Heeren
Ps. 119: 67
Jona 4
Ps. 36: 2
Ps. 87: 3
Ps. 111: 2

Elfde en laatste in de Jona serie

Tekst: Jona 4: 6a (6-11)
Samenvatting: GODS BESCHIKKINGEN
1. Hij beschikt een boom – vers 6
2. Hij beschikt een worm – vers 7
3. Hij beschikt een wind – vers 8
4. Hij beschikt het einde – vers 9 - 11


Avonddienst – 18:00 uur
Ps. 65: 8
NGB artikel 13
Ps. 59: 5
Mat. 6: 19 – 34
Ps. 145: 6
Ps. 33: 10
Ps. 70: 3

HC zondag 50
Samenvatting: DE VIERDE BEDE VRAAGT OM
1. Gods zorg – 125a
2. Gods eer – 125b
3. Gods zegen – 125c
4. Gods vertrouwen – 125d

Van harte Gods zegen op Zijn dag!

De extra collecte deze dag is bestemd voor ons Bouwfonds