Meteen naar de inhoud

Liturgie zondag 9 januari

9:30 uur en 18:00 uur, ds. G.J. van Aalst

Morgendienst – 9:30 uur
Ps. 43: 5
De wet des Heeren
Ps. 119: 73
Luk. 4: 14 – 30
Ps. 34: 9 en 11
Ps. 107: 15
Ps. 143: 2

Tekst: Luk. 4: 21
Samenvatting: JEZUS’ PREDIKING IN NAZARETH
1. De Geest des Heeren
2. Het Woord des Heeren
3. De genade des Heeren


Avonddienst – 18:00 uur
Ps. 85: 3
Dordtse Leerregels 1: 12
Ps. 65: 1
Rom. 14: 1 – 12
Ps. 119: 25 en 41
Ps. 146: 3
Ps. 89: 9

HC zondag 1
Samenvatting: HET BEGIN VAN ONS TROOSTBOEK
1. De vraag naar deze troost – vraag 1
2. De inhoud van deze troost – antwoord 1
3. De kennis van deze troost – vraag en antwoord 2

Van harte Gods zegen op Zijn dag!

s2Member®