Meteen naar de inhoud

Liturgie zondag 5 juni – Eerste Pinksterdag

9:30 uur en 18:00 uur; Ds. G.J. van Aalst

Morgendienst, 9:30 uur
Ps. 89: 3
De wet des Heeren
Tien geboden: 9
Hand. 2: 29 – 41
Ps. 38: 2 en 3
Ps. 143: 10
Ps. 115: 7

Tekst: Hand. 2: 37 en 38
Samenvatting: HET PINKSTERWERK EN DE PINKSTERKERK
1. De Geest spreekt – vers 37a
2. De Geest verwondt – 37b
3. De Geest heelt - 38


Avonddienst, 18:00 uur
Ps. 51: 5
De geloofsbelijdenis van Nicea
Ps. 86: 3
Schriftlezing: Psalm 51
Ps. 51: 6 en 7
Ps. 51: 8
Ps. 51: 9

Tekst: Psalm 51: 13 en 14
Samenvatting: DAVIDS GEBED OM DE HEILIGE GEEST
1. De Geest der verootmoediging – vers 13a
2. De Geest der vreze - 13b
3. De Geest der vreugde – 14a
4. De Geest der vrijmoedigheid – 14b

Van harte Gods zegen op Zijn dag!

s2Member®