Meteen naar de inhoud

Liturgie zondag 5 juni – Eerste Pinksterdag

  9:30 uur en 18:00 uur; Ds. G.J. van Aalst

  Morgendienst, 9:30 uur
  Ps. 89: 3
  De wet des Heeren
  Tien geboden: 9
  Hand. 2: 29 – 41
  Ps. 38: 2 en 3
  Ps. 143: 10
  Ps. 115: 7

  Tekst: Hand. 2: 37 en 38
  Samenvatting: HET PINKSTERWERK EN DE PINKSTERKERK
  1. De Geest spreekt – vers 37a
  2. De Geest verwondt – 37b
  3. De Geest heelt - 38


  Avonddienst, 18:00 uur
  Ps. 51: 5
  De geloofsbelijdenis van Nicea
  Ps. 86: 3
  Schriftlezing: Psalm 51
  Ps. 51: 6 en 7
  Ps. 51: 8
  Ps. 51: 9

  Tekst: Psalm 51: 13 en 14
  Samenvatting: DAVIDS GEBED OM DE HEILIGE GEEST
  1. De Geest der verootmoediging – vers 13a
  2. De Geest der vreze - 13b
  3. De Geest der vreugde – 14a
  4. De Geest der vrijmoedigheid – 14b

  Van harte Gods zegen op Zijn dag!

  s2Member®