Online Bijbelstudie – Deel 10

Hoi allemaal,

Matteüs 16: 25: ‘Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.’ Wat heb jij over voor het Koninkrijk der Hemelen? Doe de Bijbelstudie om te begrijpen waarom deze tekst past bij dit gedeelte over het leven van Ruth!

Gods zegen voor tijdens de Bijbelstudie!