Liturgie zondag 28 februari

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 22: 3
De wet des Heeren
Ps. 119: 29
Jesaja 53: 1-6
Ps. 22: 4
Ps. 38: 7
Ps. 38: 8

Tekst: Jesaja 53: 1 – 3
Samenvatting: DE MAN VAN SMARTEN
1. In de prediking – vers 1
2. In het begin – vers 2
3. In de ontvangst – vers 3


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 22: 15
Lukas 15
Ps. 38: 6 en 9
Ps. 51: 1
Ps. 145: 3

Tekst: Lukas 15: 11 t/m 19
De verloren zoon tot God gebracht
1. ’s Vaders huis verlaten
2. ’s Vaders huis vergeten
3. Aan ’s Vaders huis herinnerd en naar ’s Vaders huis getrokken


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 116: 7
NGB 24
Ps. 22:12
Schriftlezing: Psalm 116
Ps. 116: 8
Ps. 116: 10
Ps. 116: 11

HC zondag 32
Samenvatting: HET LEVEN DER GENADE
1. De vernieuwing van het leven – antwoord 86a
2. Het doel van het leven – 86 b, c en d
3. Het gemis van het leven - 87

Van harte Gods zegen op Zijn dag!