Liturgie zondag 28 maart

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 89: 15
De wet des Heeren
Ps. 119: 33
Jesaja 53: 7- 12
Ps. 21: 5
Ps. 22: 15
Ps. 22: 16

Zevende lijdenszondag

Tekst: Jesaja 53: 10-12
Samenvatting: HET SLOT VAN JESAJA’S LIED
1. Het zaad van de Knecht – vers 10
2. De kennis van de Knecht – vers 11
3. Het gebed van de Knecht – vers 12


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 38: 9
Jacobus 2
Ps. 103: 2
Ps. 87: 4
Ps. 68: 7

De behoudenis van een diepgevallen zondaar 

Vervolg op vorige zondag
Er is reeds  overdacht :
1: Rachabs geloofsbesissing
2: Rachabs uitbrengen uit Jericho
Nu zal worden overdacht:
3: Rachabs stellen buiten het leger
4: Rachabs inlijving in Israël


AVONDDIENST - 18:00 uur
Psalm 81: 10
Twaalf artikelen
Ps. 26: 3
Rom. 1: 18 – 32
Ps. 81: 13
Ps. 81: 17
Ps. 119: 69

HC zondag 34 (94, 95)

Samenvatting: HET WORTELGEBOD
1. De ernst van dit gebod – vraag 94
2. De zonde tegen dit gebod – antwoord 94a-c en 95
3. De gehoorzaamheid aan dit gebod -  antwoord 94 d – l

Van harte Gods zegen op Zijn dag!