Liturgie zondag 18 april

9:30 uur ds. G.J. van Aalst, 14:30 uur leesdienst, 18:00 uur ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 30: 2
De wet des Heeren
Ps. 119: 36
Lukas 7: 1 – 17
Ps. 30: 4
Ps. 30: 7
Ps. 103: 2

Tekst: Lukas 7: 14a
Samenvatting: DE LEVENSVORST EN DE DOOD
1. Twee stoeten – vers 11 en 12
2. Twee woorden – vers 13 en 14
3. Twee gevolgen – vers 15-17


MIDDAGDIENST - 14:30 uur
Ps. 45: 6
Genesis 12
Ps. 65: 2
Ps. 17: 8
Ps. 103: 1

Tekst: Genesis 12: 1
Thema: Abram door God geroepen.
1. De verschijning aan Abram
2. Het bevel aan Abram
3. De belofte aan Abram


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 122: 2
Twaalf artikelen
Ps. 29: 1
Richteren 13: 15 – 25
Ps. 9: 10
Ps. 111: 6
Ps. 56: 6

HC zondag 36
Samenvatting: DE NAAM DES HEEREN
1. de inhoud van de naam – letterlijk gebod
2. het onteren van de naam – antwoord 99a en 100
3. het eren van de naam – antwoord 99b

Van harte Gods zegen op Zijn dag.