Liturgie zondag 21 november

9:30 uur en 18:00 uur, ds. G.J. van Aalst

Morgendienst – 9:30 uur
Ps. 95: 4
De wet des Heeren
Ps. 119: 66
Mat. 12: 38 – 42
Ps. 93: 4
Ps. 105: 5 (staande toezingen)
Ps. 65: 3
Ps. 86: 9

Bediening HD aan twee kinderen
Tiende in de Jona serie 

Tekst: Mat. 12: 41
Samenvatting: JEZUS EN JONA
1. Jona was in Ninevé – vers 41a
2. Meer dan Jona was op aarde – vers 41m
3. Meer dan Jona is hier – vers 41b


Avonddienst – 18:00 uur
Ps. 86: 4
De apostolische geloofsbelijdenis
Ps. 58: 7
Rom. 7: 7 – 26
Ps. 103: 10
Ps. 119: 80
Gebed des Heeren vers 4

HC zondag 49
Samenvatting: DE DERDE BEDE VRAAGT OM
1. Verstaan van Gods wil – 124a
2. Gehoorzamen aan Gods wil – 124b
3. Buigen onder Gods wil – 124 c en d

Van harte Gods zegen op Zijn dag!