Meteen naar de inhoud

Liturgie zondag 26 juni

  9:30 uur en 18:00 uur – Ds. G.J. van Aalst

  Morgendienst, 9:30 uur
  Ps. 63: 1
  Wet des Heeren
  Ps. 119: 7
  Mattheüs 4: 23 – 5: 12
  Ps. 107: 3 en 5
  Ps. 42: 1
  Ps. 17: 8

  Voorbereiding op het te houden Heilig Avondmaal
  Tekst: Mattheüs 5: 6
  Samenvatting: Een zaliggesproken volk
  1. Hoe zij waren (het verband van de tekst)
  2. Hoe zij zijn (vers 6a)
  3. Hoe zij zullen zijn (vers 6b)


  Avonddienst, 18:00 uur
  Ps. 68: 2
  NGB art. 10
  Ps. 89: 12
  Johannes 1: 35 - 52
  Ps. 108: 1 en 2
  Ps. 42: 4
  Ps. 19: 7

  HC zondag 13
  Samenvatting: De belijdenis van de derde en vierde Naam
  1. Gods Zoon (vraag en antw. 33)
  2. Onze Heere (vraag en antw. 34)

  Van harte Gods zegen op Zijn dag!

  s2Member®