Liturgie zondag 10 oktober

9:30 uur en 18:00 uur, ds. G.J. van Aalst

MORGENDIENST - 9:30 uur
Ps. 30: 2
De wet des Heeren
Ps. 119: 60
Jona 2
Ps. 107: 3 en 7
Ps. 31: 18
Ps. 56: 6

Zesde in de Jona serie

Tekst: Jona 2: 9b (6-10)
Samenvatting: HET HEIL IS DES HEEREN
1. In de diepte – vers 6
2. In het heiligdom – 7
3. In de vrucht – 8, 9
4. In de verlossing - 10


AVONDDIENST - 18:00 uur
Ps. 25: 7
Apostolische geloofsbelijdenis
Ps. 52: 7
Luk. 11: 1 – 13
Ps. 99: 4 en 7
Ps. 25: 8
Ps. 25: 9

HC zondag 45 (118, 119)
Samenvatting: DE INHOUD VAN HET GEBED
1. voorgehouden – 118
2. voorgebeden - 119

Van harte Gods zegen op Zijn dag!